Usługi

Kancelaria adwokat Julii Krzyżanowskiej z Miastka prowadzi sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. OBsługuje klientów z teren Miastka, Bytowa, Człuchowa, Słupska, Koszalina, Sławna, Lęborka i Szczecinka.

Sprawy małżeńskie i rodzinne

 

Rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty - nie wiesz jak to załatwić? - Skontaktuj się z adwokatem

Sprawy karne

 

Toczy się przeciwko Tobie postępowanie albo padłeś ofiarą przestępstwa - zapewnimy skuteczną reprezentację Twoich praw przed sądem.

Sprawy cywilne

 

Nie wiesz jak napisać pozew? Nie otrzymałeś należnej Ci zapłaty? Chcesz podzielić spadek ? - Pomożemy Ci dochodzić Twoich roszczeń 

Kancelaria adwokat Julii Krzyżanowskiej z Miastka zajmuje się również prowadzeniem spraw cywilnych, w tym o odszkodowania, o zapłatę, zniesienie współwłasności, stwiedzenie nabycia spadku, dział spadku. Obsługuje klientów z terenu Miastka, Bytowa, Człuchowa, Koszalina, Słupska, Sławna, Lęborka i Szczecinka.
Adwokat Julia Krzyżanowska z Miastka jest obrońcą w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych, system dozoru elektronicznego. Reprezentuje rónież pokrzywdzonych jako pełnomocnik. Przyjmujemy sprawy karne klientów z miejscowości Miastko, Bytów, Słupsk, Szczecinek, Sławno, Lębork, Koszalin, Człuchów.

Mecenas Julia Krzyżanowska świadczy kompleksową pomoc prawną skierowaną zarówno do klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Siedziba kancelarii znajduje się w Miastku, niemniej jednak prowadzimy sprawy naszych klientów również w innych miejscowościach, w tym w Słupsku, Bytowie, Człuchowie, Koszalinie, Szczecinku, Sławnie i Lęborku.

 

Świadczone usługi obejmują m.in.:- udzielanie porad prawnych,- obrona w sprawach karnych w postępowaniu sądowym, przygotowawczym i wykonawczym- reprezentację przed sądami, organami administracji, organami ścigania i egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,- przygotowanie wezwań, wniosków oraz pism procesowych (np. pozwów, prywatnych aktów oskarżenia), środków zaskarżenia (np. odwołań, apelacji, zażaleń),- sporządzanie wniosków, zażaleń, odwołań i skarg w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego- opracowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów- sporządzenie opinii prawnych. Usługi mogą być wykonywane w formie czynności jednorazowych, jak i stałej obsługi prawnej Klienta.Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:- prawa karnego i wykroczeń (np. obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentowanie  pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, powodów cywilnych, dochodzenie odszkodowań),- prawa cywilnego (np. sprawy o odszkodowania komunikacyjne, medyczne i inne, sprawy spadkowe, o   ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, wykonania umów i zapłatę),- prawa pracy (np. sprawy o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy, ustalenie istnienia stosunku pracy),- prawa rodzinnego (np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty).- prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych (np. sporządzanie pozwów, wniosków, projektów umów, w tym umów spółek)- prawa administracyjnego (np. uzyskiwanie decyzji administracyjnych - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.,  sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego)

 

Ceny świadczonych usług

 

Ceny świadczonych usług uzależnione są od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania, te kwestie bowiem przesądzają o niezbędnym nakładzie pracy adwokata przy prowadzeniu konkretnej sprawy. Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia z klientem jest jednorazowa opłata za całość sprawy niezależnie od tego jak długo będzie trwała i ile rozpraw sądowych się w danej sprawie odbędzie.  Zależy nam na tym, aby klienci od samego początku znali kompleksową cenę usługi i nie byli narażeni na dodatkowe i nieoczekiwane koszty. Spotkanie w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy jest nieodpłatne.

Obsługujemy klientów z miejscowości Słupsk, Miastko, Bytów, Szczecinek, Lębork, Koszalin, Sławno, Człuchów.

Nie lubisz czekać w kolejkach ?

 

Przed wizytą w kancelarii zadzwoń do nas - umówimy spotkanie na konkretną godzinę. Pamiętaj, że każdego dnia adwokat ma inne umówione spotkania oraz rozprawy sądowe i nie zawsze ma możliwość, aby przyjąć Cię od ręki.

Pliki do pobrania

 

Podstawowe dokumenty, przydatne dla klientów

 

Pełnomocnictwo

Upoważnienie do obrony

Oświadczenie o stanie majątkowym

Pliki do pobrania

 

Podstawowe dokumenty, przydatne dla klientów

 

Pełnomocnictwo

Upoważnienie do obrony

Oświadczenie o stanie majątkowym

 

Ceny świadczonych usług

 

Ceny świadczonych usług uzależnione są od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania, te kwestie bowiem przesądzają o niezbędnym nakładzie pracy adwokata przy prowadzeniu konkretnej sprawy. Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia z klientem jest jednorazowa opłata za całość sprawy niezależnie od tego jak długo będzie trwała i ile rozpraw sądowych się w danej sprawie odbędzie.  Zależy nam na tym, aby klienci od samego początku znali kompleksową cenę usługi i nie byli narażeni na dodatkowe i nieoczekiwane koszty. Spotkanie w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy jest nieodpłatne.

O nas

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Miastka w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Miastku (sąsiedni budynek).

 

Pełne dane firmy:

Kancelaria Adwokacka - adw. Julia Krzyżanowska

ul. Armii Krajowej 29 lok. 12

NIP: 813-34-25-501

REGON: 221577292

Konto bankowe: 04 1950 0001 2006 0234 9521 0002

Lokalizacja

Dane kontaktowe

ul. Armii Krajowej 29 lok. 12, 77-200 Miastko

             tel. 602 740 967, fax. 59 727 94 74

             juliakrzyzanowska@gmail.com

 

 

adwokat od rozwodów, spadków, spraw karnych
Obsługujemy klientów z Bytowa, Miastka, Słupska, Koszalina, Sławna, Lęborka, Szczecinka i Człuchowa

Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt 

Kancelaria Adwokacka - adw. Julia Krzyżanowska© WebWave 2019